Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

2918 SAYILI TRAFİK KANUNU CEZA REHBERİ
CEZA REHBERİ

K.Md.

Trafik Suçunun Konusu Kim.Uyg. Par.Cez. Hf.Pa.Cez. Hf.H.Cz. C.Pu. Trf.M. Diğer Hususlar
60 Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak. Sürücülere 13.200.000 5
61 Taşıt yolu üzerinde ve park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park etmek. Sürücülere 13.200.000 5 Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir. Masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62 Yerleşim birimleri içindeki karayollarında izin verilmeyen yerde zorunlu haller dışında, kamyon, otobüs, traktör ve iş makineleri ile bunların römorklarını park etmek. Sürücülere 13.200.000 2
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donımını bulundurmamak. Sürücülere 54.200.000 5 Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
64/
1-a/1
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak. Sürücülere 13.200.000 10
64/
1-a/2
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yanyana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak. Sürücülere 26.600.000 10
64/
1-a/3
Kuyruk ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmak. Sürücülere 13.200.000 5
64/
1-b/1
Sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak. Sürücülere 13.200.000 10
64/
1-b/2
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak. Sürücülere 13.200.000 5
64/
1-b/3
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek. Sürücülere 13.200.000 5
64/
1-b/4
Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı suretle yakmak. Sürücülere 13.200.000 10
64/
1-b/5
Yönetlemikte belirlenen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak. Sürücülere 13.200.000 5
64/
1-b/6
Sadece park lambaları ile seyretmek. Sürücülere 13.200.000 5
65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak Sürücülere 13.200.000 10 Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/
1-b
Taşıma sınırı üstüne yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemek. Sürücülere ve işletenlere 54.200.000 10 Gerekli Şartlar sağlanıncaya kadar
65/
1-c
Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakamından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak. Sürücülere ve İşletenlere 26.600.000 10
65/
1-d
Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşımak. Sürücülere ve işletenlere 54.200.000 10 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/
1-e
Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izine bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek taşımak veya taşıttırmak. Sürücülere ve İşletenlere 54.200.000 10 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
65/
1-f
Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. Sürücülere ve işletenlere 26.600.000 10 Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.
65/
1-g
Yükü,karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak akacak veya kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek. Sürücülere ve işletenlere 26.600.000 10
65/
1-h
Yükü her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki birşeye takılacak sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek. Sürücülere ve işletenlere 26.600.000 10
65/
1-ı
Aracı sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, fren ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek. Sürücülere ve işletenlere 10
65/
1-j
Gerekli şartlara ve tedbirler yerine getirmeden araç çekmek. Sürücülere 26.600.000 10
65/5 Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptırmak. İşletenlere 547.200.000 Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
66 Bisiklet, motorlubisiklet ve motorsikletleri, kuralla uymadan sürmek. Sürücülere 26.600.000 5
67 Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa ve sola dönerken, trafik kural ve yasaklarına uymamak. Sürücülere 13.200.000 5
68/
1-a/1
Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündür görünüş az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak. Yayalara 13.200.000
68/
1-a/2
Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek. Yayalara 13.200.000
68/
1-a/3
Her iki tarafında yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sol kenarından yürümemek. Yayalara 13.200.000
68/
1-b/1
Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak. Yayalara 13.200.000
68/
1-b/2
Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek. Yayalara 13.200.000
68/
1-b/3
Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadağı geçitlerde veya kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek. Yayalara 13.200.000
68/
1-c
Yaya yollarında geçitlerde ve zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davaranışlarda bulunmak Yayalara 13.200.000
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak ve binek hayvanlarını ve sürüleri elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek başıboş bırakmak. Uymayanlara 13.200.000
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet vermek Uymayanlara 3 Ay
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek. Uymayanlara 54.200.000 Görevlilerce derhal durdurulur.
71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken yine geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarda, birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak. Sürücülere 13.200.000 5
72 Ses, müzik görüntü ve haberleşme cihazlarının şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak. Sürücülere 13.200.000 1 Cİhazler araçlardan söktürülür.
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan birşey atmak veya dökmek, seyir halindeyken telefonla konuşmak. Sürücülere 13.200.000 1
74 Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek. Sürücülere 26.600.000 10
75 Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları. Sürücülere 26.600.000 10
76 Demiryolu geçitlerinde,geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide girmek, kontolsüz geçiş yapmak. Uymayanlara 26.600.000 10
77/
1-b
Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak. Sürücülere 26.600.000 5
77/
1-c
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek. Sürücülere 13.200.000 5
78/
1-a
Emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan taşıtlarda; emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak. Sürücülere ve yolculara 13.200.000 İçişleri Bakanlığının 08.08.1991 tarih ve 128 sayılı Genelgesi ile taksi otomobil ve ticari minibüs şoförleri muaf tutulmuştur.

Ana Sayfa