Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Polisi İlgilendiren Mevzuat TC. 1982 Anayasası
Altıncı Kısım
Gecici Hukumler
Gecici Madde 1.- Anayasanin, halkoylamasi sonucu, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi olarak kabul edildiginin usulunce ilani ile birlikte, hallkoylamasi tarihindeki Milli Guvenlik Konseyi Baskani ve Devlet Baskani, Cumhurbaskani sifatini kazanarak, yedi yillik bir donem icin, Anayasa ile Cumhurbaskanina taninan gorevleri yerine getirir ve yetkileri kullanir. 18 Eylul 1980 tarihinde Devlet Baskani olarak ictigi and yururlukte kalir. Yedi yillik surenin sonunda Cumhurbaskanligi secimi Anayasada ongorulen hukumlere gore yapilir.
Cumhurbaskani, ilk genel secimler sonucu Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanip,Baskanlik Divani olusuncaya kadar, 12 Aralik 1980 gun ve 2356 sayili Kanunla tesekkul etmis olan Milli Guvenlik Konseyinin Baskanligini da yurutur.
Ilk milletvekili genel secimleri sonunda Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanis goreve baslayincaya kadar gececek sure icinde, Cumhurbaskanliginin herhangi bir surette bosalmasi halinde, Milli Guvenlik Konseyinin en kidemli uyesi, Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanis Anayasaya gore yeni Cumhurbaskanini secinceye kadar, Cumhurbaskanina vekalet eder ve O'nun Anayasadaki butun gorevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanir.
Gecici Madde 2.- 12 Aralik 1980 gun ve 2356 sayili Kanunla kurulusu gosterilen Milli Guvenlik Konseyi, Anayasaya dayali olarak hazirlanacak Siyasi Partiler Kanunu ile Secim Kanununa gore yapilacak ilk genel secimler sonucu Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanis Baskanlik Divanini olusturuncaya kadar 2324 sayili Anayasa Duzeni Hakkinda Kanun ve 2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda kanunlara gore gorevlerini devam ettirir.
Anayasanin kabulunden sonra 2356 sayili kanunun 3 uncu maddesindeki Milli Guvenlik Konseyi Uyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle bosalmasi halinde doldurulmasi usulune iliskin hukum uygulanmaz.
Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanip goreve basladiktan sonra, Milli Guvenlik Konseyi, alti yillik bir sure icin Cumhurbaskanligi Konseyi haline donusur ve Milli Guvenlik Konseyi Uyeleri, Cumhurbaskanligi Konseyi uyesi sifatini alirlar. Milli Guvenlik Konseyi uyesi olarak 18 eylul 1980 tarihinde ictikleri and yururlukte kalir. Cumhurbaskanligi Konseyi Uyeleri, Anayasada Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyelerinin haiz bulunduklari ozluk haklari ile dokunulmazligina sahip olurlar. Alti yillik sure sonunda Cumhurbaskanligi Konseyinin hukuki varligi sona erer.
Cumhurbaskanligi Konseyinin gorevleri sunlardir :
a) Turkiye Buyuk Millet Meclisince kabul edilerek Cumhurbaskanligina gonderilen, Anayasada yazili temel hak ve hurriyetlere ve odevlere, laiklik ilkesine, Ataturk inkilaplarinin, milli guvenligin ve kamu duzeninin korunmasina, Turkiye Radyo - Televizyon Kurumuna, milletlerarasi andlasmalara, dis ulkelere silahli kuvvet gonderilmesine ve yabanci kuvvetlerin Turkiyeye kabulune, olaganustu yonetime, sikiyonetim ve savas haline dair kanunlar ile Cumhurbaskaninca gerekli gorulen diger kanunlari Cumhurbaskanina taninan onbes gunluk surenin ilk on gunu icinde incelemek;
b) Cumhurbaskaninin istemi ve tespit edecegi sure icinde :
Milletvekili genel secimlerinin yenilenmesine, olaganustu yonetim yetkisinin kullanilmasina ve alinacak tedbirlere, Turkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yonetim ve gozetimine, gencligin yetistirilmesine ve Diyanet islerinin duzenlenmesine iliskin konulari incelemek ve gorus bildirmek;
c) Cumhurbaskaninin istemine gore, ic ve dis guvenlik ile gerekli gorulen diger konularda inceleme ve arastirma yapmak ve sonuclarini Cumhurbaskanina sunmak.
Gecici Madde 3.- Anayasaya gore yapilacak ilk milletvekili genel secimi sonucunda Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanis, Baskanlik Divanini olusturmasi ile birlikte :
a) 27 Ekim 1980 gun ve 2324 sayili Anayasa Duzeni Hakkinda Kanun,
b) 12 Aralik 1980 gun ve 2356 sayili Milli Guvenlik Konseyi Hakkinda Kanun,
c) <29 Haziran 1981 gun ve 2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda Kanun,
Yururlukten kalkar ve Milli Guvenlik Konseyi ile Danisma Meclisinin hukuki varliklari sona erer.
Gecici Madde 4.- (17.51987 tarihli 3361 ve 23.5.1987 tarihli 3376 numarali kanunlar geregince, 6 Eylul 1987 tarihinde yapilan halk oylamasi sonucunda yurulukten kalkmistir. Halk oylamasinin yayimlandigi Resmi Gazete : 12.9.1987- 19572 )
Gecici Madde 5.- Yapilacak ilk milletvekili genel secimi sonucunun Yuksek Secim Kurulunca ilanini takip eden onuncu gun, Turkiye Buyuk Millet Meclisi Ankara'da, Turkiye Buyuk Millet Meclisi binasinda, saat 15.00'de kendiliginden toplanir. Bu toplantiya en yasli milletvekili Baskanlik eder. Bu toplantida milletvekilleri and icerler.
Gecici Madde 6.- Anayasaya gore kurulan Turkiye Buyuk Millet Meclisinin toplanti ve calismalari icin kendi Ictuzukleri yapilincaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylul 1980 tarihinden once yururlukte olan Ictuzugunun, Anayasaya aykiri olmayan hukumleri uygulanir.
Gecici Madde 7.- Ilk milletvekili genel secimi sonunda, Turkiye Buyuk Millet Meclisi toplanis, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, is basinda olan Bakanlar Kurulunun gorevi devam eder.
Gecici Madde 8.- Anayasa ile kabul edilmis olan yeni organ, kurum ve kurullarin kurulus, gorev, yetki ve isleyisleri ile ilgili kanunlarla, Anayasada konulmasi veya degistirilmesi ongorulen diger kanunlar, Anayasanin kabulunden baslayarak Kurucu Meclisin gorev suresi icerisinde, bu sure icerisinde yetistirilemeyenler, secimle gelen Turkiye Buyuk Millet Meclisinin ilk toplantisini izleyen bir yil sonuna kadar cikartilir.
Gecici Madde 9.- Ilk genel secimler sonucu toplanacak Turkiye Buyuk Millet Meclisinin Baskanlik Divani kurulduktan sonra alti yillik sure icinde yapilacak Anayasa degisikliklerini Cumhurbaskani, Turkiye Buyuk Millet Meclisine geri gonderebilir. Bu takdirde Turkiye Buyuk Millet Meclisinin geri gonderilen Anayasa degisikligi hakkindaki kanunu, aynen kabul edis tekrar Cumhurbaskanina gonderebilmesi, uye tamsayisinin dortte uc cogunlugunun oyu ile mumkun olabilir.
Geçici Madde 10.- Mahalli Idare Secimleri En Gec Turkiye Buyuk Millet Meclisinin ilk toplantisini izleyen bir yil icinde yapilir.
Gecici Madde 11.- Anayasanin halkoyu ile kabul edildigi tarihte Anayasa Mahkemesi asil ve yedek uyesi olanlarin kadrolari ile gorevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli gorevlere secilenlerin bu suretle kazanmis olduklari sifatlari sakli kalir.

Anayasa Mahkemesi asil uye sayisi onbire ininceye kadar bosalan asil uye kadrosuna, asil ve yedek uye sayisi toplami onbese ininceye kadar da bosalan yedek uye kadrosuna secim yapilmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni duzenlemeye intibaki saglanincaya kadar asil uye sayisinin onbirden, asil ve yedek uye sayilari toplaminin onbesden asagi dusmesi nedeniyle yapilacak secimlerde bu Anayasanin kabul ettigi esasa ve siraya uyulur.

Anayasa Mahkemesi asil uye sayisi onbire ininceye kadar dava ve islerde 22.4.1962 gun ve 44 sayili Kanunun ongordugu toplanma yeter sayisi uygulanir.
Gecici Madde 12.- 13.5.1981 gun ve 2461 sayili Hakimler ve Savcilar Yuksek Kurulu Kanununun gecici 1 inci Maddesi uyarinca Yargitay ve Danistaydan Kurulun asil ve yedek uyeligine; 1730 sayili Yargitay Kanununa 25.6.1981 gun ve 2483 sayili Kanunla eklenen gecici madde uyarinca Cumhuriyet Bassavciligi ile Cumhuriyet Bassavcivekilligine; 6.1.1982 gun ve 2575 sayili Danistay Kanununun gecici 14 uncu maddesinin ikinci fikrasi uyarinca Danistay Baskanligina, Bassavciligina, baskanvekilliklerine ve daire baskanliklarina, Devlet Baskaninca secilmis bulunanlar, secildikleri donem icin bu gorevlerine devam ederler.
6.1.1982 gun ve 2576 sayili Kanunun gecici maddelerinin idare mahkemeler baskan ve uyeliklerine atamalara iliskin hukumleri de saklidir.
Gecici Madde 13.- Hakimler ve Savcilar Yuksek Kuruluna Yargitaydan secilmesi gereken bir asil ve bir yedek uyenin secimleri Anayasanin yururluge girdigi tarihi izleyen yirmi gun icinde yapilir. Secilen uyeler goreve baslayincaya kadar Kurul, toplanti yeter sayisini olusturacak yedek uyenin katilmasiyla calismalarini yasar.
Gecici Madde 14.- Sendikalarin gelirlerini Devlet bankalarinda muhafaza etmelerine iliskin yukumlulukleri, Anayasanin yururluge girdigi tarihten itibaren en gec iki yil icinde yerine getirilir.
Gecici Madde 15.- 12 Eylul 1980 tarihinden, ilk genel secimler sonucu toplanacak Turkiye Buyuk Millet Meclisinin Baskanlik Divanini olusturuncaya kadar gececek sure icinde, yasama ve yurutme yetkilerini Turk milleti adina kullanan, 2256 sayili Kanunla kurulu Milli Guvenlik Konseyinin, bu Konseyin yonetimi doneminde kurulmus hukumetlerin, 2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda Kanunla gorev ifa eden Danisma Meclisinin her turlu karar ve tasarruflarindan dolayi haklarinda cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiasi ileri surulemez ve bu maksatla herhangi bir yargi merciine basvurulamaz.
Bu karar ve tasarruflarin idarece veya yetkili kilinmis organ, merci ve gorevlilerce uygulanmasindan dolayi, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkinda da yukaridaki fikra hukumleri uygulanir.
Bu donem icinde cikarilan kanunlar, kanun hukmunde kararnameler ile 2324 sayili Anayasa Duzeni Hakkinda Kanun uyarinca alinan karar ve tasarruflarin Anayasaya aykiriligi iddia edilemez.
Gecici Madde 16.- Anayasanin halkoylamasina iliskin oy verme kutugunde ve sandik listesinde kaydi ve oy kullanma yeterligi bulundugu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksizin halkoylamasina katilmayanlar, Anayasanin halkoylamasini takip eden bes yil icinde yapilacak genel ve ara secimleri ile mahalli secimlere ve diger halkoylamalarina katilamazlar, secimlerde aday olamazlar.
Yedinci Kisim
Son Hukumler
Anayasanin Degistirilmesi
Madde 175.- Anayasanin degistirilmesi, Turkiye Buyuk Millet Meclisi uye tamsayisinin en az ucte biri tarafindan yaziyla teklif edilebilir. Anayasanin degistirilmesi hakkindaki teklifler Genel Kurulda iki defa gorusulur. Degistirme teklifinin kabulu, Meclisin uye tamsayisinin beste uc cogunlugunun gizli oyuyla mumkundur.
Anayasanin degistirilmesi hakkindaki tekliflerin gorusulmesi ve kabulu, bu maddedeki kayitlar disinda, kanunlarin gorusulmesi ve kabulu hakkindaki hukumlere tabidir.
Cumhurbaskani Anayasa degisikliklerin iliskin kanunlari, bir daha gorusulmek uzere Turkiye Buyuk Millet Meclisine geri gonderebilir. Meclis geri gonderilen Kanunu, uye tam sayisinin ucte iki cogunlugu ile aynen kabul ederse Cumhurbaskani bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
Meclisce uye tamsayisinin beste ucu ile veya ucte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa degisikligi hakkindaki Kanun, Cumhurbaskani tarafindan Meclise iade edilmedigi takdirde halkoyuna sunulmak uzere Resmi Gazetede yayimlanir.
Dogrudan veya Cumhurbaskaninin iadesi uzerine, Meclis uye tamsayisinin ucte iki cogunlugu ile kabul edilen Anayasa degisikligine iliskin kanun veya gerekli gorulen maddeleri Cumhurbaskani tarafindan halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasina sunulmayan Anayasa degisikligine iliskin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayimlanir.
Halkoyuna sunulan Anayasa degisikliklerine iliskin kanunlarin yururluge girmesi icin, halkoylamasinda kullanilan gecerli oylarin yarisindan cogunun kabul oyu olmasi gerekir.
Turkiye Buyuk Millet Meclisi Anayasa degisikliklerine iliskin kanunlarin kabulu sirasinda, bu Kanunun halkoylamasina sunulmasi halinde, Anayasanin degistirilen hukumlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayri ayri oylanacagini da karara baglar.
Halkoylamasina, milletvekili genel ve ara secimlerine ve mahalli genel secimlere istiraki temin icin, kanunla para cezasi dahil gerekli her turlu tedbir alinir.
II. Baslangic ve Kenar Basliklar
Madde 176.- Anayasanin dayandigi temel gorus ve ilkeleri belirten baslangic kismi, Anayasa metnine dahildir.
Madde kenar basliklari, sadece ilgili olduklari maddelerin konusunu ve maddeler arasindaki siralama ve baglantiyi gosterir. Bu basliklar, Anayasa metninden sayilmaz.
III. Anayasanin Yururluge Girmesi
Madde 177.- Bu Anayasa, halkoylamasi sonucu kabul edilis Resmi Gazetede yayimlanmasi ile Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi olur ve asagida gosterilen istisnalar ile bu istisnalarin yururluge girmesine ait hukumler disinda butunuyle yururluge girer.
a) Ikinci Kisim II. Bolumdeki; kisi hurriyeti ve guvenligi, basin ve yayimla ilgili hukumler, toplanti hak ve hurriyetleri,
III. Bolumdeki calisma ile ilgili hukumler, toplu is sozlesmesi, grev hakki ve lokavt ile ilgili hukumler,
Bu hukumler yeni kanunlari cikarildiginda veya mevcut kanunlarda degisiklik yapildiginda ve her halde en gec Turkiye Buyuk Millet Meclisi goreve basladiginda yururluge girer. Ancak bu hukumler yururluge girinceye kadar mevcut kanunlar ve Milli Guvenlik Konseyinin bildiri ve kararlari uygulanir.
b) Ikinci Kisim'daki; siyasi faaliyette bulunma haklari ile siyasi partilerle ilgili hukumler, bunlara dayali olarak yeniden hazirlanacak Siyasi Partiler Kanununun;
Secme ve secilme hakki ise yine bu hukumlere dayali olarak hazirlanacak Secim Kanununun;
Yayimlanmasi ile yururluge girer.
c) Ucuncu Kisim'daki; yasama ile ilgili hukumler;
Bu hukumler ilk milletvekili genel secimi sonucunun ilani ile birlikte yururluge girer. Ancak bu bolumdeki Turkiye Buyuk Millet Meclisinin gorev ve yetkilerine iliskin hukumleri, 29 Haziran 1981 gun ve 2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda Kanun hukumleri sakli kalmak uzere Turkiye Buyuk Millet Meclisi goreve baslayincaya kadar Milli Guvenlik Konseyince yerine getirilir.
d) Ucuncu Kisim'daki; Cumhurbaskani basligi altindaki gorev ve yetkileri ile Devlet Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu Baskanligi altindaki tuzukler, Milli Savunma, olaganustu yonetim usulleri, idare basligi altindaki mahalli idareler ile Ataturk Kultur, Dil ve Tarih Yuksek Kurumu haric diger hukumler ve Devlet Guvenlik Mahkemeleri haric yargiya iliskin butun hukumler Anayasanin halkkoylamasi sonucunda kabulunun Resmi Gazetede ilani ile birlikte yururluge girer. Cumhurbaskani ve Bakanlar Kuruluna ait yururluge girmeyen hukumler Turkiye Buyuk Millet Meclisinin goreve baslamasi ile, mahalli idareler ile Devlet Guvenlik Mahkemelerine iliskin hukumler ise ilgili kanunlarin yayimlanmasi ile yururluge girer.
e) Anayasanin halkoylamasi sonucu kabulunun ilaniyla birlikte yururluge girecek hukumleri ve mevcut ve kurulacak kurum, kurulus ve kurullar icin yeniden kanun yapilmasi veya mevcut kanunlarda degisiklik yapilmasi gerekiyorsa bunlara iliskin islemler mevcut kanunlarin Anayasaya aykiri olmayan hukumleri veya dogrudan Anayasa hukumleri, Anayasanin 11 inci maddesi geregince uygulanir.
f) Kesinhesap kanunu tasarilarinin gorusulme usulunu duzenleyen 164 uncu maddenin ikinci fikrasi hukmu 1984 yilindan itibaren uygulanmaya baslanir.

Geri<<==
Anasayfa