Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Trafik affetmez

logo

POLİS: Asayişi Amme Şahıs Tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz,can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

POLİSİ İLGİLENDİREN MEVZUATLAR

POLİS Bir Asker kadar disiplinli. Bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir Anne kadar Şefkatli olmalıdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

KANUNLAR
  3201 Emn.Teşkilatı Kanunu
  P.V.S. Kanunu
  Türk Ceza Kanunu
  T.C.1982 Anayasası
  Devlet Memurları Kanunu
  Ceza Muh. Usulü Kanunu
  Trafik Kanunu
  Bayrak Kanunu
  Vatandaşlık Kanunu
  Çık.A.Suç Örg. Müc.K.
  Ec.Mem.Gid.Öğr.Hak.K.
  Kimlik Bildirme Kanunu
  Uyuş.Md.Mur.Hak.K.
  Tük.Korunması Hak.Kanun
  Taşıt Kanunu
  Türk Par.Kıy.Kor.Hak.K.
  Böl.İd.Mah. ve Ver.Mah.Kur. ve Görevleri Hakkında Kanun
  Basın Kanunu
  Belediye Kanunu
  Şartla Salıverme Kanunu
  Devlet İhale Kanunu
  
YÖNETMELİKLER
  Emn.Hiz.Sın.Per.Rüt.Yük.İle Görev.Ün. ve Uy.Es.Da.Yön.
  Devlet Memurları Sicil Yön.
  Karayolları Trafik Yön.
  Kar.Yo.Ulus.Yol.Taş.Yön.
  Trf.Hiz.Geliştirme fonu Yön.
  Emn.Teş.Görevli Mem.Nit.ve Atanma Us.İle Görevde Yük. Esaslarına Dair Yönetmelik
TÜZÜKLER
  Emn.Örgütü Disiplin Tüzüğü
  Türk Bayrağı Tüz.(Değişik)

TELEFONLAR
  İçel Emniyet Müdürlüğü Telefonları
  İl ve İlçe Emniyet Müd.Telefonları (Tamamı)
  İl ve İlçe Emn.Müd.Telefonları---(A--D)
  İl ve ilçe Emn.Müd.Telefonları---(E--İ)
  İl ve ilçe Emn.Müd.Telefonları---(K--Z)
  
  
  Emn.A.Makam               774 21 13
  Santral                            774 10 51
  Santral                            774 15 16
  Faks                                774 35 77
  Trafik                              774 27 24
  Trafik Faks                     774 27 24
  TEM.Büro                       774 74 34
  Bölge Trafik Amir          774 65 40
  Bölge Trafik                   774 80 18
  
TRAFİK VE ÇOCUK
  Trafikte Çocuk Eğitimi 1
  Trafikte Çocuk Eğitimi 2
  Trafik Haftası
  Trafik Ceza Rehberi
Trf.Kazalarında Bilirkişi Yapması Gereken İşler


Mut İle İlgili Bilgiler
Trafik

Trafik Kurallarına Uyalım Uymayanları uyaralım

TRAFİK:Yayaların, hayvanların ve araçların Karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir.
EĞİTİM
Trafik güvenliğinde üzerinde en çok durulması gereken konu eğitimdir.

==>>Devam

MESLEKİ DERSLER
  İnsan Hakları
  Suçlu ve Suçlu Psikolojisi
  
  Trafik Ceza Rehberi
  Atatürk Kronolojisi
  
  Stresle Başa Çık.Yolları
  İnsan Hakları (Slayt)
  

[ ZİYARETÇİ DEFTERİME YAZ] - [ZİYARETÇİ DEFTERİMİ OKU ]
[Guestbook by TheGuestBook.com]